Think City Grants Programme

Through the Think City Grants Programme (TCGP) you are empowered to change your city for the better – more sustainable, more liveable – for today’s generation and generations to come.

We do this because we believe through small yet bold acts of positive disruption, we can create cities that value heritage, places sustainability at the core of advancements and progress, and serves all its people, thereby enriching lives.

 

Our Objectives

 

Types of Grants

Four types of funding are available under the Think City Grants Programme (TCGP):


 

Objektif utama Think City adalah peremajaan persekitaran bandar bagi membantu mewujudkan lebih banyak bandar mampan dan sesuai diduduki dan seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat tempatan dan negara.

Kami melakukan ini melalui Program Geran Think City (TCGP) yang kini dilaksanakan dikawasan- kawasan dalam lingkungan George Town, Kuala Lumpur dan Butterworth. Kejayaan geran ini dan kehasilannya adalah disebabkan gabungan yang mendalam serta relevan dengan pihak-pihak berkepentingan, para pakar dan masyarakat.

Dengan bekerja rapat bersama rakan-rakan kami, kami berharap akan mencapai matlamat kami iaitu:

  • Memulakan usaha meremajakan bandar.
  • Meneruskan momentum aktiviti-aktiviti masyarakat awam dan inisiatif daripada pihak swasta dan dengan itu meransang gabungan antara pihak swasta dan umum.
  • Melaksanakan keupayaan dan kebolehan pihak tempatan dalam melindungi serta memajukan warisan hidup, kebudayaan dan senibina.
  • Menggalakkan pembangunan mampan dan kewujudan persekitaran yang layak diduduki.

Melalui Program Geran Think City, anda diberi peluang untuk mengubah bandar kita untuk menjadi lebih baik dan menuju ke arah bandar lestari untuk generasi masa kini dan juga masa depan.
Kami di Think City yakin, melalui projek-projek yang kecil dan berterusan oleh individu dan komuniti, mampu memberi kesan yang positif kepada bandar tersebut.