WHAT WE FUND

A requirement of any initiative sponsored by the Think City Grants Programme (TCGP) is that it should be catalytic and creative in nature, sustainable, inclusive and developmental within the key focus areas.

We seek projects involving any of the following:

We currently operate in:
-Butterworth, Penang
-Kuala Lumpur (DBKL city limits, see here for coverage area)
-Johor Bahru, Johor.

Untuk mendapatkan pembiayaan, anda mestilah mempunyai idea bagi projek yang akan anda lakukan sekurang-kurangnya salah satu perkara-perkara berikut:

Kami beroperasi di kawasan-kawasana berikut::
-Butterworth, Penang
-Kuala Lumpur (DBKL city limits, see here for coverage area)
-Johor Bahru, Johor.